Ga naar de inhoud
Let op: Om de gebruikerservaring op deze site te verbeteren gebruiken we cookies.

Miriam Haile is geboren in 1984 in Asmara.
Haar werk - in fysieke vorm of als verschillende digitale transformaties - richt zich vooral op vragen rond migratie, koloniale geschiedenis en grenspolitiek. Haile heeft gewerkt rond verschillende methodes van online en analoog archiveren. Haar werk probeert vaak een alternatieve en interdisciplinaire dialoog op gang te brengen.
Met een politiek landschap, cartografie en ook met emotie hopen haar projecten een belanrijke rol te spelen op het gebied van het onderzoeken (en misschien het confronteren van de toeschouwer/lezer) hoe men archiefbeelden zou kunnen begrijpen. Mogelijk is hier ook sprake van een historisch herstel door de archieven zelf als medium te gebruiken, gepresenteerd in multimedia installaties.

‘Tigrinya Wealth’ is een visueel onderzoek naar de geschreven taal van Eritrea, Tigrinya en het Geez alfabet. De film wil onderzoeken hoe we de geschiedenis van een jonge natie, Eritreas 30 jaar durende vrijheidsstrijd en de taal Tigrinya gepresenteerd als online documenten kunnen interpreteren. Door gebruik te maken van verschillende citaten die digitaal in Tigrinya zijn geschreven, zou men dit alles kunnen associëren met Eritrese vrouwenactivisten uit een bepaald tijdperk . De film is een visuele studie van de geschreven taal en het Geez alfabet. De geschreven taal alsook de mondelinge taal spelen een centrale rol in de geschiedenis en cultuur van Eritrea. Het digitale onderzoek kan een transformatie van de geschiedenis van het land teweegbrengen die verband houdt met de huidige tijd, maar kan ook een futuristische "post-menselijke" tijd en concept introduceren.