Ga naar de inhoud
Let op: Om de gebruikerservaring op deze site te verbeteren gebruiken we cookies.

Jelili Atiku is in 1968 geboren in Ejigbo (Lagos), Nigeria. Hij behaalde zijn bachelor diploma in de Schone Kunsten aan de Ahmadu Bello Universiteit in Zaria, Nigeria en zijn master diploma in de Visuele Kunsten aan de Universiteit van Lagos, Nigeria. Momenteel is hij artistiek directeur van AFiRIperFOMA – een collectief van performance artiesten in Afrika; en hoofdcoördintator van Advocate for Human Rights Through Art (AHRA), een organisatie die via de kunst de mensenrechten bepleit. Jelili heeft veel gereisd en deelgenomen aan talrijke performances/tentoonstellingen/lezingen in Afrika, Azië, Amerika en Europa.
Jelili Atiku is een Nigeriaanse multimedia artiest met een politiek engagement voor de mensenrechten en gerechtigheid. Met zijn tekeningen, installaties, beeldhouwwerken, fotografie, video en performances (live art) streeft hij ernaar de kijkers de wereld beter te leren begrijpen en hun kennis en ervaringen te verruimen zodat zij hun leven en hun omgeving kunnen vernieuwen. Al meer dan tien jaar heeft Jelili zijn kunst ten dienste gesteld van de heersende bekommernissen van de moderne tijd, in het bijzonder de problemen die ons collectief bestaan en de voedingsbodem en het voortbestaan van ons universum bedreigen. De inhoud van zijn artistiek werk wordt gedomineerd door deze bezorgdheid en omvat de psychosociale en emotionele effecten van traumatische gebeurtenissen van geweld, oorlog, terrorisme, armoede, corruptie tot klimaatsverandering, enz. die gepaard gaan met internationale conflicten.

‘Da Lapanshada’ gaat gewoonweg over de typische loszittende speciale kledingstof en kledij van de Yoruba die de vrije beweging toelaat. Het is een combinatie van performance en animatie met als bedoeling metaforische uitspraken te doen en voorspellingen te maken over de problematiek van dekolonisatie en de snelle teloorgang van de culturele waarden van de inheemse Yoruba bevolking in Nigeria.